KRISTOF DE VOS

Voorzitter

DAVID LE ROY

Vice-voorzitter, Penningmeester

KJELL SPOORMANS

Secretaris

STIJN VAN DEN BOSSCHE

Facebook, Ledenadministratie

BERT VAN CAUWENBERGE

Medewerker

YANNICK DE COCQUEAU

Medewerker

Website

PIETERJAN VANDENWEGHE

TIM PEDE

Medewerker

DANNY DE VULDER

Medewerker